Axel Bolvig

Axel Bolvig

 

Som lektor og siden professor ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet har det været naturligt – og en forpligtelse – at forske og fremlægge resultaterne i bøger og artikler. Sideløbende hermed har jeg interesseret mig for at skrive for andre målgrupper end forskningsverdenen.

Begge dele har ført til tre dusin bøger og et væld af artikler. Og begge dele har hovedsagdelig drejet sig om billeder, fra reklamer og pressefotos til især kalkmalerier.

For mig er der ikke den store forskel i arbejdet med de forskellige visuelle udtryksformer. Mange vil nok mene, at jeg har afviget for meget fra den traditionelle tilgang til materialet, selv anser jeg det for en forskningsforpligtelse at prøve at udstikke nye synsvinkler.

Efter min pensionering har jeg skrevet tre krimier, hvor middelalderkunsten på en måde er hovedpersonen: Balthasars skrin, 3D-mordene og Klimakonspirationen

Jeg har medtaget nogle artikler, men langt fra alle, da jeg simpelthen ikke kan finde dem mere. Mange af artiklerne er udsprunget af bidrag til forskellige internationale kongresser.

Bøger:


Lyngby kirkes kalkmalerier, 1968

Billeder sådan set, 1974

148 danske bykirker (sammen med flere),1974

Portræt af et årti - Danmark i l930'rne (sammen med flere), 1975

Roskilde domkirkes altertavle (hæfte og dias-serie), 1975

Billeder af Dagligliv i Middelalderen (hæfte og dias-serie), 1977

Den billedskabte virkelighed, 1978

Sociale tabere omkring l900, 1978

Billeder er sprog, 1979

Danmark i 50'erne og 60'erne - portræt af en nær tid, 1979

Billedsprog og kvindebilleder (hæfte og dias-serie), 1979

Billedlig talt (hæfte til TV-udsendelse). 1980

Dagens billeder (hæfte til TV-udsendelse), 1981

Billeder, billedanalyse, billedkommunikation (sammen med flere), 1983

Danmark 1973-1981 - portræt af vor tid, 1983

Ragnvald Blix, 1985

Anden Verdenskrig i billeder (sammen med S. Cedergreen Bech), 1985

Det evige øjeblik - dansk pressefotografi gennem 75 år, 1987

Det kultiverede landskab. 1988

Den kunstige natur (hæfte og dias-serie), 1989

Kirkekunstens storhedstid - om kirker og kunst i Danmark i romansk tid, 1992

Bondens billeder - om kirker og kunst i dansk senmiddelalder, 1994

Reformationens rindalister - om kunst og arkitektur i 1500-tallets Danmark, 1996

Roskilde domkirkes altertavle – et ualmindeligt kunstværk, 1997

Kalkmalerier i danske kirker på internettet, 1997

Kalkmalerier i Danmark, 1999

Kalkmalerier omkring Øresund, 2000

Danmarks kalkmalerier, 2002

Den ny billedbibel, 2003

Kunsten i kalkmaleriet, 2005

Balthasars skrin, 2008

3D-mordene, 2008

Klimakonspirationen, 2009